Bladeren bron

add Jenkinsfile & .artixlinux/agent.yaml

master
artoo 1 jaar geleden
bovenliggende
commit
10034eb6cd
3 gewijzigde bestanden met toevoegingen van 27 en 0 verwijderingen
 1. +5
  -0
    kbd/.artixlinux/agent.yaml
 2. +18
  -0
    kbd/.gitignore
 3. +4
  -0
    kbd/Jenkinsfile

+ 5
- 0
kbd/.artixlinux/agent.yaml Bestand weergeven

@@ -0,0 +1,5 @@
%YAML 1.2
---

label: master


+ 18
- 0
kbd/.gitignore Bestand weergeven

@@ -13,3 +13,21 @@
pkg/
src/


# ---> Archives
*.7z
*.rar
*.gz
*.bzip
*.bz2
*.xz
*.lzma
*.cab

# ---> systemd
*.service
*.socket
*.timer

# ---> snap
*.snap

+ 4
- 0
kbd/Jenkinsfile Bestand weergeven

@@ -0,0 +1,4 @@
@Library(["PackagePipeline", "RepoPackage"]) import org.artixlinux.RepoPackage

PackagePipeline(new RepoPackage(this))


Laden…
Annuleren
Opslaan