Преглед на файлове

git subrepo push xdg-utils

subrepo:
 subdir:  "xdg-utils"
 merged:  "249e86e7"
upstream:
 origin:  "gitea@gitea.artixlinux.org:packagesX/xdg-utils.git"
 branch:  "master"
 commit:  "249e86e7"
git-subrepo:
 version: "0.4.0"
 origin:  "???"
 commit:  "???"
master
artoo преди 1 година
родител
ревизия
1214d220ee
променени са 1 файла, в които са добавени 3 реда и са изтрити 3 реда
 1. +3
  -3
    xdg-utils/.gitrepo

+ 3
- 3
xdg-utils/.gitrepo Целия файл

@@ -6,8 +6,8 @@
[subrepo]
remote = gitea@gitea.artixlinux.org:packagesX/xdg-utils.git
branch = master
commit = 6ae8fac33e42f4a81ef9813f75e922619a75fc8e
parent = 332e8df28aa7aeb9fc86f6b10570af602b7b6c3a
commit = 249e86e7be75759429aa9497b8b2e6a0c57ae133
parent = 944a10ae825dd1cc19afb9b45b0e9e039a1c5acc
method = merge
update = auto
cmdver = 0.4.1
cmdver = 0.4.0

Loading…
Отказ
Запис