Преглед на файлове

git subrepo push ttf-bitstream-vera

subrepo:
 subdir:  "ttf-bitstream-vera"
 merged:  "c19f8e14"
upstream:
 origin:  "gitea@gitea.artixlinux.org:packagesT/ttf-bitstream-vera.git"
 branch:  "master"
 commit:  "c19f8e14"
git-subrepo:
 version: "0.4.0"
 origin:  "???"
 commit:  "???"
master
artoo преди 10 месеца
родител
ревизия
22a591e3ec
променени са 1 файла, в които са добавени 3 реда и са изтрити 3 реда
 1. 3
  3
    ttf-bitstream-vera/.gitrepo

+ 3
- 3
ttf-bitstream-vera/.gitrepo Целия файл

@@ -6,8 +6,8 @@
[subrepo]
remote = gitea@gitea.artixlinux.org:packagesT/ttf-bitstream-vera.git
branch = master
commit = 7cb6a5e8abf07c78fafbf35cc8041f220aff7ad9
parent = b17563c199796a71520cb9fa1e0e6ab501024ed2
commit = c19f8e14e6a80d9947ac13f9f0a724ef7b94f9e2
parent = fab0063ef07336d255425e8176df06b4b9b12ef7
method = merge
update = auto
cmdver = 0.4.1
cmdver = 0.4.0

Loading…
Отказ
Запис