Преглед на файлове

git subrepo push mailcap

subrepo:
 subdir:  "mailcap"
 merged:  "447d75e5"
upstream:
 origin:  "gitea@gitea.artixlinux.org:packagesM/mailcap.git"
 branch:  "master"
 commit:  "447d75e5"
git-subrepo:
 version: "0.4.0"
 origin:  "???"
 commit:  "???"
master
artoo преди 10 месеца
родител
ревизия
30b4b83962
променени са 1 файла, в които са добавени 3 реда и са изтрити 3 реда
 1. 3
  3
    mailcap/.gitrepo

+ 3
- 3
mailcap/.gitrepo Целия файл

@@ -6,8 +6,8 @@
[subrepo]
remote = gitea@gitea.artixlinux.org:packagesM/mailcap.git
branch = master
commit = 267bcdd2c0dfa39222971bbc1407348da2daf556
parent = 4e771562015f15465edec8574075357f439a2590
commit = 447d75e53e5b21325db8ad3719407b36ca867ca1
parent = 17e3969a9aec47148fe4f8bcb507898b5a6a7f91
method = merge
update = auto
cmdver = 0.4.1
cmdver = 0.4.0

Loading…
Отказ
Запис