Преглед на файлове

git subrepo push orc

subrepo:
 subdir:  "orc"
 merged:  "58c2cd4c8"
upstream:
 origin:  "gitea@gitea.artixlinux.org:packagesO/orc.git"
 branch:  "master"
 commit:  "58c2cd4c8"
git-subrepo:
 version: "0.4.0"
 origin:  "???"
 commit:  "???"
master
artoo преди 9 месеца
родител
ревизия
345d3ed692
Signed by: artoo <artoo@artixlinux.org> GPG Key ID: 3292CD0BB0DB310B
променени са 1 файла, в които са добавени 3 реда и са изтрити 3 реда
 1. +3
  -3
    orc/.gitrepo

+ 3
- 3
orc/.gitrepo Целия файл

@@ -6,8 +6,8 @@
[subrepo]
remote = gitea@gitea.artixlinux.org:packagesO/orc.git
branch = master
commit = 6c03bb81d202a3dbb4c63d4336c2ea1b6af4a818
parent = 834b1128787c14a2f225a9896e97675c0243f87a
commit = 58c2cd4c83f686923288f6c188b53cc740f9dec8
parent = fd3ec9bbc9b35843cb451c443641363b9002b7b2
method = merge
update = auto
cmdver = 0.4.1
cmdver = 0.4.0

Loading…
Отказ
Запис