Przeglądaj źródła

add Jenkinsfile & .artixlinux/agent.yaml

master
artoo 10 miesięcy temu
rodzic
commit
3cb0f7770f
3 zmienionych plików z 27 dodań i 0 usunięć
 1. 5
  0
    hunspell/.artixlinux/agent.yaml
 2. 18
  0
    hunspell/.gitignore
 3. 4
  0
    hunspell/Jenkinsfile

+ 5
- 0
hunspell/.artixlinux/agent.yaml Wyświetl plik

@@ -0,0 +1,5 @@
%YAML 1.2
---

label: master


+ 18
- 0
hunspell/.gitignore Wyświetl plik

@@ -13,3 +13,21 @@
pkg/
src/


# ---> Archives
*.7z
*.rar
*.gz
*.bzip
*.bz2
*.xz
*.lzma
*.cab

# ---> systemd
*.service
*.socket
*.timer

# ---> snap
*.snap

+ 4
- 0
hunspell/Jenkinsfile Wyświetl plik

@@ -0,0 +1,4 @@
@Library(["PackagePipeline", "RepoPackage"]) import org.artixlinux.RepoPackage

PackagePipeline(new RepoPackage(this))


Ładowanie…
Anuluj
Zapisz