Преглед на файлове

git subrepo push volume_key

subrepo:
 subdir:  "volume_key"
 merged:  "b213e232"
upstream:
 origin:  "gitea@gitea.artixlinux.org:packagesV/volume_key.git"
 branch:  "master"
 commit:  "b213e232"
git-subrepo:
 version: "0.4.0"
 origin:  "???"
 commit:  "???"
master
artoo преди 9 месеца
родител
ревизия
4a8c6f6123
променени са 1 файла, в които са добавени 3 реда и са изтрити 3 реда
 1. 3
  3
    volume_key/.gitrepo

+ 3
- 3
volume_key/.gitrepo Целия файл

@@ -6,8 +6,8 @@
[subrepo]
remote = gitea@gitea.artixlinux.org:packagesV/volume_key.git
branch = master
commit = f9871617aa5ad8bc49c9e59ec1d7233fcf4b8967
parent = 8d73c9f57c7879f98bf389e6ac84191195652c49
commit = b213e232ceae55848b2faf3c95ecdb1d7a9ac125
parent = 9bcd96cb14ba096c0522c01d5e1d9c400aa32a25
method = merge
update = auto
cmdver = 0.4.1
cmdver = 0.4.0

Loading…
Отказ
Запис