Преглед на файлове

git subrepo push sdl

subrepo:
 subdir:  "sdl"
 merged:  "9ac22c6e"
upstream:
 origin:  "gitea@gitea.artixlinux.org:packagesS/sdl.git"
 branch:  "master"
 commit:  "9ac22c6e"
git-subrepo:
 version: "0.4.0"
 origin:  "???"
 commit:  "???"
master
artoo преди 1 година
родител
ревизия
8743aade8e
променени са 1 файла, в които са добавени 3 реда и са изтрити 3 реда
 1. +3
  -3
    sdl/.gitrepo

+ 3
- 3
sdl/.gitrepo Целия файл

@@ -6,8 +6,8 @@
[subrepo]
remote = gitea@gitea.artixlinux.org:packagesS/sdl.git
branch = master
commit = 944a3147701257ce9f10aac0959e2839f4f40709
parent = e59a7a838349ab331349dcde4187fcc3de9c3dda
commit = 9ac22c6ee8d09e31b6a26c0da618cd99706c8120
parent = 0b990f410c68da2f2690fe70e93b8b33dacf4448
method = merge
update = auto
cmdver = 0.4.1
cmdver = 0.4.0

Loading…
Отказ
Запис