Procházet zdrojové kódy

add Jenkinsfile & .artixlinux/agent.yaml

master
artoo před 9 měsíci
rodič
revize
985c7bf7be

+ 5
- 0
wpa_supplicant/.artixlinux/agent.yaml Zobrazit soubor

@@ -0,0 +1,5 @@
%YAML 1.2
---

label: master


+ 18
- 0
wpa_supplicant/.gitignore Zobrazit soubor

@@ -13,3 +13,21 @@
pkg/
src/


# ---> Archives
*.7z
*.rar
*.gz
*.bzip
*.bz2
*.xz
*.lzma
*.cab

# ---> systemd
*.service
*.socket
*.timer

# ---> snap
*.snap

+ 4
- 0
wpa_supplicant/Jenkinsfile Zobrazit soubor

@@ -0,0 +1,4 @@
@Library(["PackagePipeline", "RepoPackage"]) import org.artixlinux.RepoPackage

PackagePipeline(new RepoPackage(this))


Načítá se…
Zrušit
Uložit