Преглед на файлове

git subrepo push openexr

subrepo:
 subdir:  "openexr"
 merged:  "cfd5438a"
upstream:
 origin:  "gitea@gitea.artixlinux.org:packagesO/openexr.git"
 branch:  "master"
 commit:  "cfd5438a"
git-subrepo:
 version: "0.4.0"
 origin:  "???"
 commit:  "???"
master
artoo преди 9 месеца
родител
ревизия
e8b21a0d11
променени са 1 файла, в които са добавени 3 реда и са изтрити 3 реда
 1. 3
  3
    openexr/.gitrepo

+ 3
- 3
openexr/.gitrepo Целия файл

@@ -6,8 +6,8 @@
[subrepo]
remote = gitea@gitea.artixlinux.org:packagesO/openexr.git
branch = master
commit = 9d06fef5f8115c7bee087e10d78e62741fa8c461
parent = 3bd076fd53ea1cd4dfc0921c771baa1a0e4104a1
commit = cfd5438a889b99c72ec91b737d4d44982663594d
parent = ec7777f70122d32dcf351e934b2d780d48d507d5
method = merge
update = auto
cmdver = 0.4.1
cmdver = 0.4.0

Loading…
Отказ
Запис