Εφαρμογίδιο προβολής κινητών και σταθερών εορτών του ελληνικού εορτολογίου
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
nous d6e7faa846
Remove README
4 years ago
Changelog Initial commit 4 years ago
INSTALL Initial commit 4 years ago
LICENSE Initial commit 4 years ago
Makefile Initial commit 4 years ago
README.md Update README.md 4 years ago
TODO Initial commit 4 years ago
config Initial commit 4 years ago
gtoday-0.66.tar.bz2 Initial commit 4 years ago
personal.dat Initial commit 4 years ago
today.c Initial commit 4 years ago
today.dat Initial commit 4 years ago

README.md

Eortologio

Εφαρμογίδιο προβολής κινητών και σταθερών εορτών του ελληνικού εορτολογίου

Το πρόγραμμα είναι μια πολύ απλή, πρόχειρη και αρκούντως lame υλοποίηση του "Εορτολογίου" του Χάρη Κακουλίδη (www.harka.com) σε Linux/UNIX.

Η πρώτη έκδοση γράφτηκε τον Ιούνιο του 2002 για προσωπική χρήση. Τρέχει σε κονσόλα.

Η τελευταία έκδοση βρίσκεται εδώ: https://gitea.artixlinux.org/nous/Eortologio http://sourceforge.net/projects/gtoday

nous στο artixlinux.org