[trunk] -> [testing] 'drkonqi-5.25.4-1' add

master
artist 4 months ago
parent e78b7c3ae7
commit 9490432065
Signed by: artist
GPG Key ID: 73580DE2EDDFA6D6
  1. 4
      trunk/PKGBUILD
  2. 38
      x86_64/testing/PKGBUILD
  3. 34
      x86_64/testing/no-systemd.patch

@ -1,7 +1,7 @@
# Maintainer: artist <artist@artixlinux.org>
pkgname=drkonqi
pkgver=5.25.3
pkgver=5.25.4
pkgrel=1
pkgdesc='The KDE crash handler'
arch=(x86_64)
@ -12,7 +12,7 @@ makedepends=(extra-cmake-modules)
groups=(plasma)
source=(https://download.kde.org/stable/plasma/$pkgver/$pkgname-$pkgver.tar.xz{,.sig}
no-systemd.patch)
sha256sums=('411d3cfc253ee856b4da56ed2a22187a4e4971f4e98faa657a4c3eb23abee685'
sha256sums=('c48de791bf9d25f817c08eab40cdae308336ce607f76223249ad2f213a21ca1a'
'SKIP'
'b529848e4d4d41675578748e6c8a87bfd875a8ac9af53c988ea5bebcea3de1b5')
validpgpkeys=('E0A3EB202F8E57528E13E72FD7574483BB57B18D' # Jonathan Esk-Riddell <jr@jriddell.org>

@ -0,0 +1,38 @@
# Maintainer: artist <artist@artixlinux.org>
pkgname=drkonqi
pkgver=5.25.4
pkgrel=1
pkgdesc='The KDE crash handler'
arch=(x86_64)
url='https://kde.org/plasma-desktop/'
license=(GPL2)
depends=(kidletime syntax-highlighting kdeclarative kirigami2 kitemmodels gdb)
makedepends=(extra-cmake-modules)
groups=(plasma)
source=(https://download.kde.org/stable/plasma/$pkgver/$pkgname-$pkgver.tar.xz{,.sig}
no-systemd.patch)
sha256sums=('c48de791bf9d25f817c08eab40cdae308336ce607f76223249ad2f213a21ca1a'
'SKIP'
'b529848e4d4d41675578748e6c8a87bfd875a8ac9af53c988ea5bebcea3de1b5')
validpgpkeys=('E0A3EB202F8E57528E13E72FD7574483BB57B18D' # Jonathan Esk-Riddell <jr@jriddell.org>
'0AAC775BB6437A8D9AF7A3ACFE0784117FBCE11D' # Bhushan Shah <bshah@kde.org>
'D07BD8662C56CB291B316EB2F5675605C74E02CF' # David Edmundson <davidedmundson@kde.org>
'1FA881591C26B276D7A5518EEAAF29B42A678C20') # Marco Martin <notmart@gmail.com>
options=(debug)
prepare() {
cd $pkgname-$pkgver
patch -Np1 -i ../no-systemd.patch
}
build() {
cmake -B build -S $pkgname-$pkgver \
-DCMAKE_INSTALL_LIBEXECDIR=lib \
-DBUILD_TESTING=OFF
cmake --build build
}
package() {
DESTDIR="$pkgdir" cmake --install build
}

@ -0,0 +1,34 @@
--- a/CMakeLists.txt 2022-06-16 00:17:50.871250289 +0200
+++ b/CMakeLists.txt 2022-06-16 00:18:29.480729537 +0200
@@ -62,19 +62,19 @@
KF 5.92
)
-find_package(Systemd)
-set_package_properties(Systemd PROPERTIES TYPE RECOMMENDED PURPOSE "Coredumpd integration.")
+#find_package(Systemd)
+#set_package_properties(Systemd PROPERTIES TYPE RECOMMENDED PURPOSE "Coredumpd integration.")
-if(Systemd_FOUND)
- find_package(coredumpctl)
- set_package_properties(
- coredumpctl
- PROPERTIES
- TYPE RUNTIME
- DESCRIPTION "coredumpd CLI. part of systemd"
- PURPOSE "Required for coredumpd support to work at runtime!"
- )
-endif()
+#if(Systemd_FOUND)
+ #find_package(coredumpctl)
+ #set_package_properties(
+ #coredumpctl
+ #PROPERTIES
+ #TYPE RUNTIME
+ #DESCRIPTION "coredumpd CLI. part of systemd"
+ #PURPOSE "Required for coredumpd support to work at runtime!"
+ #)
+#endif()
if(MINGW)
find_package(ZLIB REQUIRED)
Loading…
Cancel
Save