Преглед на файлове

add Jenkinsfile & .artixlinux/agent.yaml

master
artoo преди 1 година
родител
ревизия
9baee979cc
променени са 3 файла, в които са добавени 27 реда и са изтрити 0 реда
 1. +5
  -0
    .artixlinux/agent.yaml
 2. +18
  -0
    .gitignore
 3. +4
  -0
    Jenkinsfile

+ 5
- 0
.artixlinux/agent.yaml Целия файл

@@ -0,0 +1,5 @@
%YAML 1.2
---

label: master


+ 18
- 0
.gitignore Целия файл

@@ -13,3 +13,21 @@
pkg/
src/


# ---> Archives
*.7z
*.rar
*.gz
*.bzip
*.bz2
*.xz
*.lzma
*.cab

# ---> systemd
*.service
*.socket
*.timer

# ---> snap
*.snap

+ 4
- 0
Jenkinsfile Целия файл

@@ -0,0 +1,4 @@
@Library(["PackagePipeline", "RepoPackage"]) import org.artixlinux.RepoPackage

PackagePipeline(new RepoPackage(this))


Loading…
Отказ
Запис