2 Ревизии (master)

Автор SHA1 Съобщение Дата
  artoo b9f9b7b406 add Jenkinsfile & .artixlinux/agent.yaml преди 1 година
  packagesW 4c170de95b Initial commit преди 1 година